Vask af steniplader for Boligforening

Her vasker FacadeRens fem boligblokke på i alt 9.000 m2 facade beklædt med steniplader for en stor boligforening. På billederne kan du tydeligt se, hvor beskidte facaderne var, inden vi afrensede facaden, vinduesrammer, tagrender og nedløbsrør. Alt blev vasket ned manuelt med børster.