Rensning af mursten giver nyt liv til dine mursten

FacadeRens tilbyder alle typer facaderensning af både tegl- og murstensfacader. Alt efter, hvad din opgave lyder på, har vi en løsning, som passer til den. I samarbejde med dig vælger vi den bedste løsning til din facade baseret på dine behov, din bygning og økonomi.

FacadeRens er en stærk samarbejdspartner inden for rens af mursten og tegl. Vi har mange års erfaring og dækker hele Danmark.

Afrensning af murværk- hvordan og hvorfor?

Når du kontakter FacadeRens med en opgave, vil vi i første omgang undersøge din murstens- eller teglfacade. Det gør os i stand til at vurdere, hvilken rensning dine mursten har behov for. Vi vælger metoden til at rense mursten på baggrund af overfladens hårdhed, hvilken type skidt, der er tale om, og hvor fastgroet det er. Vi anbefaler altid, at du vælger en efterbehandling af overfladen, når først facaden er renset. Så holder resultatet meget længere.

Hvad skal jeg vide om murstensrens?

Rensning af tegl- og murstensfacader stiller store krav til vores undersøgelser inden opstart. Murstenens hårdhed og valg af materialer varierer meget fra en årgang og teglstenstype til den næste. Derfor kan du vælge mellem en del forskellige metoder til afrensning.

Du kan rense mursten med kemikalier eller vælge sandblæsning og derefter rense med varmt vand, du kan også vælge vandsivning. Nogle teglsten er så medtaget, at stenene kun tåler en meget nænsom afrensning. Her vil vi altid tage dig med på råd, inden vi vælger metoden.

Få en professionel afrensning af murværk

Trænger dine mursten på hjemmets eller firmabygningens facade til en kærlig hånd? Så kan du overveje at få lavet en facadeafrensning hos os. Når et murværk skal vaskes, er der nemlig en række forbehold, man skal tage højde for. Det er ikke alle kemikalier og væsker, der kan bruges på hvilket som helst murværk. En afrensning af murværk kræver desuden en forundersøgelse, hvor man vurderer, hvilken type afrensning, der er behov for.

Dette kan godt være en besværlig opgave selv at vide noget om, hvis man ikke har forstand på murværk, og derfor er det en god idé at få udført en professionel rensning af murværket.

Hvordan foregår en rensning af murværk?

En af de vigtigste årsager til, at det er fornuftigt at vælge en professionel rens er, at mursten har det, man kalder en brændhud. En brændhud er den overflade, der beskytter murstenen, så den ikke bliver nedbrudt af for eksempel fugt og frost. Derfor er det vigtigt, at man bruger de rigtige kemikalier - og det sørger vi for.

Vi laver en forundersøgelse, hvor vi vurderer, hvilke kemikalier der er bedst til afrensningen af murværket. Herefter bliver murstenene sprøjtet med disse kemikalier, hvorefter de bliver spulet med varmt vand.

Efter afrensningen af murværket, tilbyder vi en efterbehandling af murværket. Denne efterbehandling består bland andet af en bygningsimprægnering, der styrker den såkaldte brændhud på murstenene.

Så hvis murværket efterhånden ser slidt ud, så overvej af få en rensning af murværket hos os. På denne måde er du sikker på, at murværket får den rigtige behandling hele vejen igennem, så det ikke ender med, at murværket bliver beskadiget. Vi sørger for at lave en forundersøgelse af murværket, og efter rensningen kan vi også give murværket en efterbehandling, så det står bedre mod fremtidige udfordringer. Hos Facaderens sørger vi desuden for altid at bruge de rigtige kemikalier, så murværket ikke beskadiges.

Hvorfor og hvordan?

Murstensrens er en specialistopgave. Her er det vigtigt at være påpasselig med ikke at nedbryde stenens ”brændhud”. Man skal være opmærksom på vandtryk, og hvilke kemikalier der kan benyttes. For er brændhuden først ødelagt kan der opstå frostskader og fugtskader, hvilket fører til, at stenen begynder at smuldre. FacadeRens benytter en fladstråledyse til rengøring af murværk. Det er vores erfaring, at denne form for murstensrens sikrer en ensartet overflade uden striber. Med den specielle dyse kan vi mindske omfanget af skader på murstenene, men den kræver en stor vandmængde, hvilket du skal være opmærksom på. Vi anbefaler dig at vælge den skånsomme behandling. Så undgår du frostskader, fugtskader og at stenene begynder at smuldre.

Vi begynder behandlingen af din facade med at påføre nogle kemikalier, fx alkutexfacaderens.  Det er en rensepasta, som skal sidde på stenene og bearbejde skidtet før det skylles væk med varmt vand uden tryk. Du skal være opmærksom på, at ikke alle stentyper kan tåle alkutexfacaderens. Der findes dog en del andre kemikalier på markedet, som med stor fordel kan benyttes i stedet for.

Uanset hvilken metode vi sammen vælger til din facade, anbefaler vi altid en efterbehandling af overfladen efter endt rengøring, fx bygningsimprægnering. Til mursten anbefaler vi som oftest en imprægnering med Masterseal 321B. Imprægnering er vigtig, da brændhuden på murstenen ofte er slidt eller har taget skade ved afrensningen. Ved at vælge imprægnering kan du afhjælpe ny tilsmudsning og nye skader.

FacadeRens er en stærk samarbejdspartner inden for rens af mursten og tegl. Vi har mange års erfaring og dækker hele Danmark. Ring allerede i dag på +45 7026 7520 og få et godt tilbud på rengøring af mursten.