Rensning af mursten giver- nyt liv til dine mursten

FacadeRens tilbyder alle typer facaderensning af både tegl- og murstensfacader. Alt efter, hvad din opgave lyder på, har vi en løsning, som passer til den. I samarbejde med dig vælger vi den bedste løsning til din facade baseret på dine behov, din bygning og økonomi.

FacadeRens er en stærk samarbejdspartner inden for rens af mursten og tegl. Vi har mange års erfaring og dækker hele Danmark.

Afrensning af murværk- hvordan og hvorfor?

Når du kontakter FacadeRens med en opgave, vil vi i første omgang undersøge din murstens- eller teglfacade. Det gør os i stand til at vurdere, hvilken rensning dine mursten har behov for. Vi vælger metoden til at rense mursten på baggrund af overfladens hårdhed, hvilken type skidt, der er tale om, og hvor fastgroet det er. Vi anbefaler altid, at du vælger en efterbehandling af overfladen, når først facaden er renset. Så holder resultatet meget længere.

Hvad skal jeg vide om murstensrens?

Rensning af tegl- og murstensfacader stiller store krav til vores undersøgelser inden opstart. Murstenens hårdhed og valg af materialer varierer meget fra en årgang og teglstenstype til den næste. Derfor kan du vælge mellem en del forskellige metoder til afrensning.

Du kan rense mursten med kemikalier eller vælge sandblæsning og derefter rense med varmt vand, du kan også vælge vandsivning. Nogle teglsten er så medtaget, at stenene kun tåler en meget nænsom afrensning. Her vil vi altid tage dig med på råd, inden vi vælger metoden.

Hvorfor og hvordan?

Murstensrens er en specialistopgave. Her er det vigtigt at være påpasselig med ikke at nedbryde stenens ”brændhud”. Man skal være opmærksom på vandtryk, og hvilke kemikalier der kan benyttes. For er brændhuden først ødelagt kan der opstå frostskader og fugtskader, hvilket fører til, at stenen begynder at smuldre. FacadeRens benytter en fladstråledyse til rengøring af murværk. Det er vores erfaring, at denne form for murstensrens sikrer en ensartet overflade uden striber. Med den specielle dyse kan vi mindske omfanget af skader på murstenene, men den kræver en stor vandmængde, hvilket du skal være opmærksom på. Vi anbefaler dig at vælge den skånsomme behandling. Så undgår du frostskader, fugtskader og at stenene begynder at smuldre.

Vi begynder behandlingen af din facade med at påføre nogle kemikalier, fx alkutexfacaderens.  Det er en rensepasta, som skal sidde på stenene og bearbejde skidtet før det skylles væk med varmt vand uden tryk. Du skal være opmærksom på, at ikke alle stentyper kan tåle alkutexfacaderens. Der findes dog en del andre kemikalier på markedet, som med stor fordel kan benyttes i stedet for.

Uanset hvilken metode vi sammen vælger til din facade, anbefaler vi altid en efterbehandling af overfladen efter endt rengøring, fx bygningsimprægnering. Til mursten anbefaler vi som oftest en imprægnering med Masterseal 321B. Imprægnering er vigtig, da brændhuden på murstenen ofte er slidt eller har taget skade ved afrensningen. Ved at vælge imprægnering kan du afhjælpe ny tilsmudsning og nye skader.

FacadeRens er en stærk samarbejdspartner inden for rens af mursten og tegl. Vi har mange års erfaring og dækker hele Danmark. Ring allerede i dag på +45 7026 7520 og få et godt tilbud på rengøring af mursten.