Værn mod duer så slipper du for uønskede gæster på altanen

Bor du tæt med fuglene? Er du træt af støj og svineri som følge af dine fuglevenner?

FacadeRens ApS tilbyder at montere duepigge på dit tag eller andre steder, hvor du oplever problemer med duer og deres efterladenskaber. Det kan bedre svare sig at forebygge problemerne end at skulle bruge penge på at rydde op efter duerne. Kontakt FacadeRens ApS. Vi kommer og monterer duepigge for dig på tag, tagrender, gesimser, altaner o.lign.

Hvad skal jeg vide om værn mod duer?

Duepigge anvendes som forebyggelse mod større fugle, især duer. De sørger for, at duerne ikke bosætter sig på dit tag i længere perioder. De afværger også udfordringer i forbindelse med redebyggeri på dine gesimser, altan eller lign. Duepigge både en relativt billig og samtidig human metode at slippe for de uventede gæster. Piggene ikke er spidse og dermed ikke vil forvolde skade på fuglene.

 

En ekstra bonus er, at duepigge næsten er usynlige på afstand. De kommer ikke til at skæmme din bygnings udseende. Duepigge skal bruges til at afværge uønskede besøg af duer og andre fugle. Samtidig skåner du dine facader og overflader mod snavs og skidt, som naturligt samler sig der, hvor flere fugle samles.  

Værn mod duer - hvorfor og hvordan?

Når du kontakter FacadeRens ApS, monterer vi duepiggene med en speciel UV-bestandig silikonelim. Det sikrer et langtidsholdbart resultat, uden at du skal bekymre dig om skader på taget eller tagrenderne, hvis piggene fx skulle fæstnes med skruer eller søm. Du skal med tiden efterspænde skruerne og udskifte slidte eller ødelagte skruer.Det undgår du helt ved at vælge en løsning, hvor duepiggene limes fast. Limen kan fæstne på alle almindelige tagflader samt på alle typer af tagrender.

Har du i forvejen en abonnementsaftale med FacadeRens ApS omkring rensning af tagrender eller algebehandling af dit tag, kan vi i samme ombæring montere duepiggene.

Kontakt FacadeRens ApS på +45 7026 7520 allerede i dag og få et tilbud på montering af duepigge på dit tag.